Ajankohtaista

Kolmannet viestinnän tutkimuksen päivät Lukija- ja käyttäjälähtöinen viestintä - vaatimuksia, sovelluksia ja kritiikkiä järjestetään Vaasassa 30.11.- 1.12.2007. Päivien tarkoituksena on toimia kohtaamispaikkana eri tieteenalojen tutkijoille, joiden yhteisenä kiinnostuksen kohteena on viestintä. Päivillä viestintää lähestytään lukijan tai käyttäjän näkökulmasta ja etsitään vastauksia esimerkiksi kysymyksiin: Millainen viestintä on ymmärrettävää? Millaisia odotuksia, tietoja ja taitoja on lukijalla/käyttäjällä? Millaista on hyvä lukija- tai käyttäjälähtöinen viestintä? Miten lukijan/käyttäjän odotuksiin vastaaminen näkyy viestinnässä? Mitä hyvää/huonoa tästä seuraa? Millä tavoin kuluttajan ja kansalaisen näkökulmat kohtaavat toisensa? Miten mediakasvatus voi tukea lukijaa? Päiville pyydetään työryhmäehdotuksia 31.5.2007 mennessä osoitteeseen hkat@uwasa.fi. Lisätietoja: http://www.uwasa.fi/viestintatieteet/tutkimuspaivat/.